Kontakt +48 509 310 603 +48 22 728 86 72  +48 22 728 86 70
Pn - Pt: 11:00 - 19:00 Sob 11:00 - 17:00

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem niniejszego Sklepu internetowego jest „STAR” Irina i Andrzej Płoscy, który prowadzony przez wspólników prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą „STAR” Irina i Andrzej Płoscy, wspólnicy: Irina Płoska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „STAR” Irina Płoska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 534 101 72 05, Andrzej Płoski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Płoski „STAR” wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 534 001 55 17, REGON: 010279603, adres działalności gospodarczej spółki: ul. Świerkowa 7, 05-802 Pruszków, NIP spółki cywilnej: 534 21 36 550, REGON spółki cywilnej: 016445646, adres poczty elektronicznej: biuro|starsport.com.pl| |biuro|starsport.com.pl numer telefonu: 509 310 603, 22 728 86 72 lub 22 728 86 70.

2. Dane osobowe Użytkowników korzystających ze Sklepu są przetwarzane zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1977 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

3. Administrator danych osobowych oświadcza, iż jest podmiotem zgłoszonym do GIODO (nazwa zbioru: Klienci Sklepu internetowego – numer księgi: 133891).

4. Dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres do korespondencji/adres dostawy: ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w następujących celach:

  1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania stosunku prawnego łączącego strony,
  2. w zakresie związanym z realizacją składanych zamówień na produkty dostępne w ofercie Sklepu, jak i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
  3. w zakresie związanym z procedurą reklamacyjną.

5. Podczas korzystania z usług Sklepu internetowego, zbierane są dodatkowe dane takie jak: adres IP przypisany do komputera lub adres IP zewnętrzny dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Dane te są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji strony  w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te nie są łączone z danymi adresowymi i stanowią jedynie materiał analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

6. W celu realizacji umowy Administrator danych może udostępniać zebrane od Państwa dane firmie kurierskiej GLS oraz dla realizacji kredytu (eRaty) Santander Consumer Bank.

7. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

8. Administrator danych zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione. Dane osobowe mogą być jedynie udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

9. Pozyskiwane dane osobowe są gromadzone na bezpiecznych serwerach, do których dostęp ma wyłącznie upoważniony personel przy użyciu hasła.

10. Użytkownik ma prawo do uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Modyfikacja danych możliwa jest na podstawie żądania, jakie należy zgłosić drogą mailową na adres: biuro|starsport.com.pl| |biuro|starsport.com.pl, telefonicznie pod numerami: 509 310 603, 22 728 86 72 lub 22 728 86 70 (opłata wg stawki operatora).

11. Administrator danych stosuje mechanizm plików „Cookies”. Pliki „Cookies” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony Sklepu i przeznaczane są do korzystania ze stron Sklepu internetowego. Sklep internetowy stosuje dwa rodzaje plików „Cookies”: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony Sklepu lub zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm plików sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. Stałe pliki „Cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „Cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

12. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików „Cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

13. Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików Cookies:

14. Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek zapytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, proszeni są o wysyłanie pytań na adres e-mail: biuro|starsport.com.pl| |biuro|starsport.com.pl